حرفهای نگفته
 
حرفهای نگفته
 
 
 
 

وسط همه تبليغات اين روزها 

جا داره اين رو گوش كنيد 

Download 

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393ساعت 19:17  توسط نادر  | 
 

بله 

اين هم جديدترين نوع عدالت در اين مملكت 

ايشون هم نابغه هستن و هم تخم دو زرده براي مملكت گذاشتن 

سردار كمالي واقعا فرماندهي برازنده شماست، بهتون تبريك ميگم 

لينك 

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه نهم بهمن 1393ساعت 0:3  توسط نادر  | 
  

هر دم از اين باغ بري ميرسد

لينك 

 

پاكدست ترين دولت تاريخ 

لينك 

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه دوم بهمن 1393ساعت 14:33  توسط نادر  | 
 

شديدا دچار روزمرگي شدم 

پس به جاي اينكه غر بزنم تصنيف گوش بديد 

Download 

 |+| نوشته شده در  شنبه بیستم دی 1393ساعت 20:36  توسط نادر  | 
 

Download 

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه چهارم دی 1393ساعت 0:25  توسط نادر  | 

 لينك

 |+| نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 1:2  توسط نادر  | 
 

Download

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آذر 1393ساعت 14:49  توسط نادر  | 
 

 

بر فرس تندرو هر كه تو را ديد گفت 

برگ گل سرخ را باد كجا ميبرد؟

 |+| نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 9:47  توسط نادر  | 
 

از ابتدای خلقت هزاران هزار سیب از درخت به زمین افتاد

اما چرا نیوتن جاذبه رو کشف کرد؟

 |+| نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 20:8  توسط نادر  | 
 

 |+| نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 21:24  توسط نادر  | 
مطالب قدیمی‌تر
 
  بالا